Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Δύο επιδοτούμενα προγράμματα για εποχικούς του ΥΠΠΟ απο τον ΟΑΕΔ

dikaiologitika.gr, 18/07/2016


Την εγκριση δυο (2) προγραμμάτων κατάρτισης, διακοσίων (200) ωρών το κάθε ένα, για 50 μέλη της Ένωσης Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού Αρχαιολογικής Υπη- ρεσίας Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας, με τίτλο: «Εργάτες Αρχαιολογίας (ανασκαφείς και αναστήλωσης)» προβλέπει απόφαση του ΟΑΕΔ...


Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΔ το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι καταρτιζόμενοι να εξοικειωθούν σε νέες μεθόδους ανασκαφής και αναστήλωσης.

Ενδεικτικά τα θέματα του προγράμματος κατάρτισης είναι:
• Γενικές γνώσεις Ιστορίας με σαφείς διαχωρισμούς στις περιόδους(προϊστορικά, αρχαϊκά, κλασικά, βυζαντινά, οθωμανικά, νεότερα).
• Τρόποι ανασκαφής, αναγνώριση πιθανών ευρημάτων και υποστρωμάτων.
• Τρόπος ανοίγματος ταφής και αποτύπωσης αυτής.
• Γενικές γνώσεις τεχνικών συντήρησης.
• Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει στις δομές του ΚΕΚ Θεσσαλονίκης για το θεωρητικό μέρος και σε ανάλογους χώρους που θα υποδειχθούν από την Ένωση Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας για το πρακτικό μέρος του προγράμματος.

Οι καταρτιζόμενοι δεν θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους.

Η επιλογή των καταρτιζομένων και του φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων θα γίνει από την Ένωση Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες επανακατάρτισης.
Το συνολικό κόστος κάλυψης εκπαιδευτικών δαπανών, θα ανέλθει στο ποσό των 20.150 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 12.350€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2659 του έτους 2016 και 7.800 € αποτελούν κόστος ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής:
50 καταρτιζόμενοι x 200 ώρες x 2,015 ευρώ μέσο ωριαίο κόστος ανά άτομο και περιλαμβάνει εκτός του κόστους του ωρομισθίου προσωπικού, δαπάνες υλοποίησης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό και μέσα, δαπάνες διατροφής π.χ. τοστ, καφές κ.λπ.).
Επίσης περιλαμβάνει το κόστος πιστοποίησης των καταρτιζομένων (50 καταρτιζόμενοι x 200 €=10.000 €).
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτικό προσωπικό Πανεπιστημίου μέλη ΔΕΠ η ΕΠ ή από λοιπούς εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στα συγκεκριμένα θέματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.